Цели

Целите на Националния браншови синдикат „Информационни и комуникационни технологии” – КНСБ са:

 • Спазване на правата на работещите в сектора

  Като браншови синдикат една от нашите основни цели е съблюдаването и спазването на правата на работещите в сферата на информационните и комуникационните технологии.
  Нашият екип смята, че първата стъпка към успеха е запознаването на работещите в сектора с техните права и задължения.

 • Предоставяне на здравословни условия за труд

  Доста цесто професиите във високотехнологичния сектор се характеризират с наличие на стрес, продължително стоене на стол пред компютър, като тялото часове наред се намира в статично положение.
  Това крие възможността за придобиване на множество здравословни проблеми свързани със психиката, зрението и двигателно опорния апарат на заетите.
  Естеството на тези заболявания налага превантивни мерки и профилактика чрез:

  • Редовни медицински прегледи
  • Спазване на ергономични норми (удобен стол)
  • Регулярни почивки за очите
 • Възможност за работа във високотехнологичния сектор в цялата страна

  Професиите във високотехнологичния сектор позволяват работа чрез отдалечен достъп. Това представлява възможността хора от цялата страна да упражняват труд без да се нуждаят да
  се местя в друга държава или по-голям град. Работните позиции в бранша се характеризират с много високо заплащане, което при равномерно разпределения на заетите из цялата страна,
  би имало положителен ефект върху икономиката на България