Проучване на актуалното състояние в българския ИКТ сектор

През месец Септември 2016 година, НБС-ИКТ към КНСБ предстои да проведе мащабно допитване до българите, работещи в ИКТ индустрията. Допитването ще се извърши под формата на електронен въпросник, публикуван в публичното пространство.