Учредително събрание

На 20 май 2016, на учредително събрание, бе създаден Национален браншов синдикат “Информационни и комуникационни технологии” към КНСБ.

За председател бе избран Георги Билюков. Целта на синдиката е да защитава специфичните интереси на българите работещите в ИКТ сектора.