За нас

Ние сме основателите на браншов синдикат “Информационни и комуникационни технологии” – КНСБ (ИКТ), който ще се бори да осигурява синдикална защита за работещите в българската индустрия за информационни технологии.

social-work-pgr-600x300

Вярваме, че всички ние, работещите в ИТ сектора в България, ще имаме полза от подкрепата на организация, която да се грижи за нашата информираност, за нашето здраве и за нашите права като служители. Представихме си едно сдружение от млади и мотивирани ИТ специалисти, което да помага за развитието на сектора в положителна посока, като промотира добри практики и се бори срещу порочните такива.

Така с много ентусиазъм създадохме браншови синдикат “Информационни и комуникационни технологии” – КНСБ.

Наши основни цели са:

  1. Информираност на реботещите в ИКТ индустирята за техните права на служители;
  2. Осигуряване на безопасни и максимално добри условия на труд;
  3. Осигуряване на равни възможости за ИКТ работа, на територията, на цялата страна, а не само в най-големите градове.