ИКТ работа в цялата страна

Интензивното развитие на ИКТ бранша в България започва след промените от 1989 година. Последват естествени миграционни процеси, които привличат младите хора в големите градове, където се намират най-престижните университети. Така по естествен път българската ИКТ индустрия има своето сериозно развитие в София, Пловдив, Варна, Бургас и още няколко по-големи града. Това почти отнема възможността на ИКТ специалистите да практикуват своята професия, ако произлизат от по-малко населено място.

 

НБС ИКТ – КНСБ си поставя за цел да подобри възможностите за работа в ИКТ индустрията и в по-малките на селени места на България.