Безопасни условия на труд

Макар и една от най-привилегированите професии, често определяна с перфектни условия на труд, то служителите в ИКТ индустрията са жертва на серия професионални заболявания свързани с двигателно-опорния апарат, обездвижване, наднормено тегло, нездравословно хранене, зрение и високите нива на стрес, които водят до сериозно психическо претоварване.

НБС ИКТ – КНСБ си поставя за цел да отстоява позициите на работещите в ИКТ сектора за максимално добри и здравословни условия на труд.